Woonkwaliteit gaat voorbij de gevel.

5 vragen aan de architect van Blent

Bas Lavrijssen is als architect bij HILBERINKBOSCH architecten verantwoordelijk voor het ontwerp van de grondgebonden woningen in Blent. Met zijn oog voor detaillering maakt hij onderscheidende baksteenarchitectuur, waarbij het ontwerp in balans is met de groene woonomgeving.

1. Wat is de visie achter de architectuur van de grondgebonden woningen?

“In het zuidelijke deel van Blent hebben we te maken met twee opgaven Zo zijn de buitenranden van het plan gelegen aan een boomgaard, een spoordijk of de singel. Daarnaast hebben we binnenhoven waar de achterzijden van de woningen samenkomen. Samen zijn dat mooie oriëntatiepunten om een plan op te ontwerpen. De kaders van het ambitieuze stedenbouwkundig plan van de Gemeente Nijmegen en Heijmans hebben we vertaald naar een vriendelijk, kleinschalig woonmilieu met veel diversiteit in woningen.”

“De boomgaard en de singel geven de woningen een bepaalde openheid en luxe met vrije ruimte en uitzicht op groen. De woningen openen zich richting het landschap met grote raampartijen en een brede beukmaat. Bij het spoortalud worden de woningen iets meer gesloten, met een kleinere beukmaat. De binnenhoven geven de woningen een zekere zachtheid, met ieder een eigen woonsfeer.”

 

2. Wat waren de grootste uitdagingen?

“Ambities moet je vertalen naar een haalbaar en maakbaar woonproduct. We moesten een truc verzinnen om de 120 woningen, die volgens het woonconcept van Heijmans worden ontwikkeld, binnen de kaders van het stedenbouwkundig ontwerp te krijgen. Door goede hoekoplossingen te maken met gedraaide woningen konden we er een bijzondere plek van maken, passend bij het gekozen bouwsysteem. Bij standaardisatie is het soms ingewikkeld om een gevarieerd ontwerp te maken. Maar als je de vrijheid binnen de kaders opzoekt en standaardisatie goed inzet, kun je er mooie woningen mee maken. Dat zie je hier in Blent.”

3. Hoe heb je dat opgelost?

“Door op bepaalde plekken accenten te leggen. Bijvoorbeeld op de hoeken, die daarmee aandacht trekken. Deze woningen hebben een entree aan de zijkant, een zij-uitbouw, een gemetselde tuinmuur met haag, bloembakken tegen de gevel en een poort naar het binnenhof. Op de hoek tussen de singel en de boomgaard hebben we woningen gedraaid met een eenlaagse entree en kozijnen tot op het maaiveld. Dat geeft deze hoek een sculpturale uitstraling, als een boekensteun voor de tussenwoningen. Het is een krachtig herkenningspunt, waarbij het woonconcept van Heijmans overeind blijft.”

“Wij ontwerpen veel architectuur met baksteen en daarbinnen zoeken we naar de mogelijkheden om te detailleren. Bijvoorbeeld door kozijnen te omranden, plasticiteit in de gevels aan te brengen, daklijsten te laten verspringen en verschillend metselverband toe te passen. Dat geeft cachet aan de gevels en zo ontstaat een uitgesproken architectuur.”

 

4. Draagt de architectuur ook bij aan sociale cohesie?

“Jazeker! Woonkwaliteit gaat wat mij betreft voorbij de gevel. Ik wil dat buurtbewoners elkaar tegenkomen en oog voor elkaar hebben. Zo krijgen de woningen een Delfts stoepje. Dat is een ruimte vóór de woning die bewoners zelf kunnen inrichten. Een klein stedelijk voortuintje dat bijdraagt aan de sociale cohesie. Mensen gaan er zitten, zijn met plantjes bezig en ontmoeten elkaar ongedwongen. Het zorgt er tevens voor dat de voordeur niet direct aan de straat ligt. Ook in de binnenhoven komen, naast de parkeervoorzieningen, ontmoetingsplekken in de vorm van bankjes en speelplekken. Die krijgen een ander karakter omdat de ontmoetingen daar intenser zijn, terwijl je bij de voordeur misschien wat verder van je weg wilt kijken.”

5. Hoe heb je thema’s als natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie verwerkt?

“De bloembakken zorgen voor groen aan de gevels. Bewoners wordt verplicht deze klimplanten in stand te houden. In de gevels komen verschillende nestkasten voor vogels en vleermuizen. Dat bedenken we in samenwerking met de ecoloog van Heijmans en de landschapsontwerper van de Gemeente Nijmegen. Erfafscheidingen worden groen en de schuren in de tuin zijn compleet natuurinclusief met groene daken.”

“Het is goed dat we steeds meer mét de natuur ontwerpen. Was dat voorheen nog bijzonder, tegenwoordig is het steeds meer de norm. Je leert met je ontwerp gebruik te maken van de elementen in de omgeving. Door groen standaard te faciliteren en kwaliteit te leveren, ben ik ervan overtuigd dat bewoners het groen omarmen en ervoor gaan zorgen. Alleen zo creëer je écht een gezonde leefomgeving.”