Veelgestelde vragen.

Parkeren op straat is in Hof van Holland betaald. Dit geld voor het hele gebied tussen de Oosterhoutsedijk en de Graaf Alardsingel (uitgezonderd een deel tussen Oosterhoutse Dijk en Watersingel). Ook buiten Hof van Holland zijn enkele delen waar voor parkeren op straat moet worden betaald.

Het betaald parkeren gaat in beginsel gelden van 12.00 – 18.00 uur. De tarieven voor betaald parkeren in Lent in het deel van bestaand Lent € 2,30 per uur – dit geldt dus ook voor Hof van Holland. Eventuele uitbreiding van de betaaltijden zijn in de toekomst nog mogelijk.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Nijmegen.

 

Project Blent is onderdeel van Hof van Holland. En is dus een betaald parkeren zone. Dit houdt bij de gemeente Nijmegen in:

 • Hof van Holland valt in ‘Gebied Z’.
 • Bewoners vragen  een vergunning digitaal aan. Hiervoor is een DigiD nodig
 • De vergunning die u aanvraagt is op kenteken en geldt voor het vergunningsgebied waar ze wonen (dus gebied Z)
 • Er kan maar 1 parkeervergunning per persoon aangevraagd worden.
 • Bewoners betalen vooruit bij de aanvraag van de parkeervergunning. De vergunning is direct geldig
 • De 1e bewonersvergunning is 1 jaar geldig, daarna moet de vergunning verlengd worden
 • De 2e en/of 3e bewonersvergunning is 6 maanden geldig, daarna moet de vergunning verlengd worden. 3 vergunningen is de max.
 • Bezoek voordelig laten parkeren? Vraag dan ook een bezoekersvergunning aan
 • Kosten:
  • 1e vergunning € 12 per jaar
  • 2e vergunning €240 per jaar
  • 3e vergunning € 300 per jaar

Parkeervergunning bewoners - Parkeren, verkeer en vervoer - Diensten - Gemeente Nijmegen

 

Betreft laden:

 • De gemeente gaat naar verwachting 2 laadpalen per parkeerhof aanleggen.
 • Onderzocht wordt (pilot) of er via de lantaarnpalen ook laadpalen komen.

De gebruiksoppervlakte, wordt ook wel GBO genoemd, is een term uit het Bouwbesluit. In dit bouwbesluit wordt direct verwezen naar de norm NEN2580, waarin de rekenmethode staat om het gebruiksoppervlak te berekenen. Hiermee wordt de “gebruiksoppervlakte wonen” bedoeld. Aan de hand van rekenregels in de “meetinstructie gebruiksoppervlakte wonen” uit de NEN2580 kan het exacte oppervlakte bepaald worden.

 

Er zit een groot verschil tussen het woonoppervlak en gebruiksoppervlak wonen. Deze termen kunnen dus niet zomaar door elkaar gebruikt worden.
Het grootste verschil is dat bij het woonoppervlakte enkel binnenruimten geschikt voor bewoningsdoeleinden meegerekend worden. Bij gebruiksoppervlakte wonen wordt ook gebouwinstallaties, trappen, gangen, sanitaire ruimten, bergruimten en binnenwanden meegerekend. Het gebruiksoppervlak wonen is dan ook vaak meer vierkante meters dan het woonoppervlak.

Plattegronden zijn te vinden op de woningtypepagina en bij de downloads

Nee. In de woning zit standaard geen keuken. Wel nemen we een keukencheque op in de VON prijs. Hiermee kan je naar onze keukenleverancier Huysinc om zelf een keuken uit te kiezen. De keuken kan pas na oplevering worden geplaatst.

De muren van onze nieuwbouwwoningen worden behangklaar opgeleverd.

Parkeren in Blent doe je in de binnenhoven achter de woningen zodat voor het huis een aangenaam verblijfsgebied ontstaat waar ruimte is voor groen, spelen en ontmoeten. Het binnenterrein achter de woningen zal worden voorzien van een ruime hoeveelheid parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn openbaar er zijn dus geen eigen plekken.

Alle nieuwbouwprojecten in de Waalsprong worden aangesloten op de stadverwarming. Meer informatie hierover vind je hier: Stadsverwarming | Milieuvriendelijk en comfortabel | Vattenfall  en hier Nijmegen - Stichting Warmtenetwerk.

In fase 3 van Blent bieden wij 23 koopwoningen aan. Aangrenzend aan dit project gaat woningcorporatie Talis circa 34 sociale huurwoningen en circa 90 sociale huurappartementen realiseren. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Talis.

In fase 3 van Blent zijn er diverse opties (woonwensen) mogelijk. Welke dat precies zijn vind je terug in de woonwensenlijst op de downloadpagina vanaf de start verkoop op 26 oktober om 12.00 uur.

In de gemeente Nijmegen geldt een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen onder de NHG grens van €405.000,- . De spelregels voor de zelfbewoningsplicht vind je op de website van de gemeente Nijmegen (klik op de link). Zelfbewoningsplicht - Dossiers - Over de gemeente - Gemeente Nijmegen.

Voor de woningen in Fase 3 geldt geen zelfbewoningsplicht omdat de VON prijzen boven de NHG grens liggen.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je kosten voor het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van je woning.

Dit is de datum vanaf wanneer je als koper rente verschuldigd bent. Deze datum wordt genoemd in de hoera-brief.

De aanvullende rente is de rente die je betaalt vanaf het moment van overeenkomen tot de datum van transport bij de notaris. De aanvullende rente is fiscaal aftrekbaar en wordt ook wel transportrente genoemd.

Wanneer aan de opschortende voorwaarden is voldaan en we starten met de bouw, ontvang je een hoera-brief. In deze hoera-brief staat de peildatum voor en hoogte van de bouwrente aangegeven. De bouwrente is letterlijk de rente die je tijdens de bouw van je nieuwe woning dient te betalen. Als je later in het traject de woning koopt, ben je de bouwrente verschuldigd tot de datum van tekenen. De bouwrente is niet fiscaal aftrekbaar.

Zodra aan de opschortende voorwaarden* voldaan is en we weten wanneer de bouw gaat starten, ontvang je van Heijmans een aangetekende brief ‘Ingangsdatum voorbehoud financiering’. Dit is het moment waarop je financiële voorbehoud ingaat en je je hypotheek rondmaakt. De hypotheekakte zelf teken je tijdens het transport bij de notaris.

Natuurlijk is het mogelijk om al eerder aan de slag te gaan met het regelen van je hypotheek. Dit kan vanaf het moment dat de KAO getekend is. Je hypotheekadviseur kan vanaf dat moment al hypotheekoffertes bij de bank opvragen. Deze zijn echter maar een bepaalde tijd geldig en er zijn vaak kosten verbonden aan de verlening ervan.

* Onder de opschortende voorwaarden verstaan we de voorwaarden voordat gestart mag worden met de bouw. Hieronder vallen o.a. de omgevingsvergunningen, het voorverkooppercentage en de planacceptatie SWK.

Het hebben van dubbele woonlasten valt niet te voorkomen bij de koop van een nieuwbouwwoning. Totdat je nieuwbouwwoning klaar is moet je immers ergens anders wonen. In deze periode betaal je naast de bouw van je nieuwe woning, ook voor je huidige onderkomen. Hoe groot de dubbele lasten zijn, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Wanneer je de hypotheek niet rond krijgt binnen de termijn van 2 maanden (het financieringsvoorbehoud), kun je de koop kosteloos ontbinden. In dat geval moet je wel een verklaring van een bank overleggen waarin staat dat je de financiering niet rond krijgt.

In tegenstelling tot een bestaande woning, koop je een nieuwbouwwoning vrij op naam. Hierdoor worden bepaalde kosten niet in rekening gebracht (zie ook: Wat betekent ‘vrij op naam’?). Daarnaast heb je bij een nieuwbouwwoning in de eerste jaren nauwelijks onderhoudskosten. Doordat nieuwbouwwoningen goed geïsoleerd zijn, woon je energiezuinig. Dit scheelt energiekosten!

Het opschortingsrecht houdt in dat je als koper het recht hebt om de betaling van de laatste 5% van de aanneemsom uit te stellen, totdat alle eventuele opleverpunten zijn opgelost. Heijmans stelt hiervoor een bankgarantie van 5%. Je betaalt als koper dus van tevoren wel 100% van de aanneemsom aan Heijmans.

Hoe graag je de woning ook wilt, de koop (met bijkomende kosten) moet financieel wel haalbaar zijn. We adviseren je daarom vroegtijdig je financiële situatie in kaart te brengen en financieel advies in te winnen. Hiervoor kun je zelf een online check doen of een afspraak maken met een hypotheekadviseur. Een hypotheekadviseur kan vrijblijvend een haalbaarheidscheck voor je uitvoeren.

Tijdens de bouw van jouw nieuwe woning betaal je de aannemer in termijnen voor het werk dat hij verricht, de aanneemsom. De termijnen zijn gekoppeld aan de voortgang van de bouw. In de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) staat precies binnen welke termijnen je moet betalen. Is de bouw al gestart op het moment dat je de woning aankoopt? Dan betaal je bij de notaris ook direct de reeds vervallen termijnen, eventuele bouwrente en aanvullende rente (transportrente).

De eerste termijn, bestaande uit de grondkosten, betaal je tijdens het transport (het tekenen van de leverings- en hypotheekakte) bij de notaris. Je kunt betalen uit eigen middelen of de factuur doorsturen naar je hypotheekverstrekker.

Wanneer je een woning koopt moet je rekening houden met extra kosten, zoals de advies- en notariskosten bij het afsluiten van de hypotheek. Ook kunnen gewenste meerwerkopties (die niet in de KAO opgenomen zijn) extra kosten met zich meebrengen. Uiteraard zal de inrichting en afwerking van je nieuwe woning ook geld kosten. Bij oplevering van je nieuwbouwwoning kun je door een onafhankelijke partij een opleveringskeuring laten uitvoeren. Tijdens deze keuring zal een bouwkundige kijken of er sprake is van gebreken. Deze keuring brengt extra kosten met zich mee.

Wanneer je een nieuwbouwwoning ‘vrij op naam’ (v.o.n.) koopt, neemt de verkopende partij de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening. Het gaat om de overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. Als koper hoef je deze dus niet te betalen! Wat er wel onder de vrij op naam-prijs valt zijn de grondkosten, aanneemsom (inclusief eventuele KAO-meerwerkopties), de eventuele bouwrente en aanvullende rente (transportrente).

Dit is de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Kijk op www.swk.nl voor meer informatie.

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van Woningborg.

Alle woningen worden gebouwd onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat jouw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Kijk voor meer informatie op www.woningborg.nl.

Door je op de website aan te melden voor de nieuwsbrief. Wij versturen regelmatig nieuwsbrieven om geïnteresseerde op de hoogte te houden van project Blent.

Na het (online) ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Overleg dit altijd met de makelaar of jouw adviseur. Zodra de opschortende voorwaarden uit de koop-/aannemingsovereenkomst verlopen zijn en de (start) bouw is afgekondigd kun je het beste jouw woning verkopen.

Fase 3

De prognose is dat de woningen medio oktober 2025 worden opgeleverd. Dat betekend dat de bouw ongeveer 1 jaar zal gaan duren.

Fase 2

De prognose is dat de woningen medio mei 2025 worden opgeleverd. Dat betekent dat de bouw ongeveer 1 jaar zal gaan duren.

Fase 1

De prognose is dat de woningen eind 2024 worden opgeleverd. Dat betekent dat de bouw ongeveer 1 jaar zal gaan duren.

Fase 2

De prognose is dat de woningen medio mei 2025 worden opgeleverd.

Fase 1

De prognose is dat de woningen eind 2024 worden opgeleverd.

Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt de bouwer opdracht om het project te bouwen. De bouw van de woningen in Blent fase 1 start vooralsnog gepland voor eind 2023. Voor fase 2 geldt hiervoor medio mei - juni 2024. De prognose voord de start bouw voor Fase 3 is oktober 2024, de oplevering staat gepland in de zomer van 2025.

Een optie is een periode dat de woning voor jou is gereserveerd. Je spreekt met de makelaar een specifieke periode af. In de praktijk omvat dit enkele weken. In deze periode kan je nadenken over de aankoop. Je hebt nog alle tijd om je vragen te stellen. Een optie is dus vrijblijvend, alleen heb je het voordeel dat de woning in de tussentijd aan niemand anders kan worden verkocht.

De toewijzingsprocedure voor dit project vind je hier.

Parkeren op straat is in Hof van Holland betaald. Dit geld voor het hele gebied tussen de Oosterhoutsedijk en de Graaf Alardsingel (uitgezonderd een deel tussen Oosterhoutse Dijk en Watersingel). Ook buiten Hof van Holland zijn enkele delen waar voor parkeren op straat moet worden betaald.

Het betaald parkeren gaat in beginsel gelden van 12.00 – 18.00 uur. De tarieven voor betaald parkeren in Lent in het deel van bestaand Lent € 2,30 per uur – dit geldt dus ook voor Hof van Holland. Eventuele uitbreiding van de betaaltijden zijn in de toekomst nog mogelijk.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Nijmegen.

 

Project Blent is onderdeel van Hof van Holland. En is dus een betaald parkeren zone. Dit houdt bij de gemeente Nijmegen in:

 • Hof van Holland valt in ‘Gebied Z’.
 • Bewoners vragen  een vergunning digitaal aan. Hiervoor is een DigiD nodig
 • De vergunning die u aanvraagt is op kenteken en geldt voor het vergunningsgebied waar ze wonen (dus gebied Z)
 • Er kan maar 1 parkeervergunning per persoon aangevraagd worden.
 • Bewoners betalen vooruit bij de aanvraag van de parkeervergunning. De vergunning is direct geldig
 • De 1e bewonersvergunning is 1 jaar geldig, daarna moet de vergunning verlengd worden
 • De 2e en/of 3e bewonersvergunning is 6 maanden geldig, daarna moet de vergunning verlengd worden. 3 vergunningen is de max.
 • Bezoek voordelig laten parkeren? Vraag dan ook een bezoekersvergunning aan
 • Kosten:
  • 1e vergunning € 12 per jaar
  • 2e vergunning €240 per jaar
  • 3e vergunning € 300 per jaar

Parkeervergunning bewoners - Parkeren, verkeer en vervoer - Diensten - Gemeente Nijmegen

 

Betreft laden:

 • De gemeente gaat naar verwachting 2 laadpalen per parkeerhof aanleggen.
 • Onderzocht wordt (pilot) of er via de lantaarnpalen ook laadpalen komen.

De gebruiksoppervlakte, wordt ook wel GBO genoemd, is een term uit het Bouwbesluit. In dit bouwbesluit wordt direct verwezen naar de norm NEN2580, waarin de rekenmethode staat om het gebruiksoppervlak te berekenen. Hiermee wordt de “gebruiksoppervlakte wonen” bedoeld. Aan de hand van rekenregels in de “meetinstructie gebruiksoppervlakte wonen” uit de NEN2580 kan het exacte oppervlakte bepaald worden.

 

Er zit een groot verschil tussen het woonoppervlak en gebruiksoppervlak wonen. Deze termen kunnen dus niet zomaar door elkaar gebruikt worden.
Het grootste verschil is dat bij het woonoppervlakte enkel binnenruimten geschikt voor bewoningsdoeleinden meegerekend worden. Bij gebruiksoppervlakte wonen wordt ook gebouwinstallaties, trappen, gangen, sanitaire ruimten, bergruimten en binnenwanden meegerekend. Het gebruiksoppervlak wonen is dan ook vaak meer vierkante meters dan het woonoppervlak.

Plattegronden zijn te vinden op de woningtypepagina en bij de downloads

Nee. In de woning zit standaard geen keuken. Wel nemen we een keukencheque op in de VON prijs. Hiermee kan je naar onze keukenleverancier Huysinc om zelf een keuken uit te kiezen. De keuken kan pas na oplevering worden geplaatst.

De muren van onze nieuwbouwwoningen worden behangklaar opgeleverd.

Parkeren in Blent doe je in de binnenhoven achter de woningen zodat voor het huis een aangenaam verblijfsgebied ontstaat waar ruimte is voor groen, spelen en ontmoeten. Het binnenterrein achter de woningen zal worden voorzien van een ruime hoeveelheid parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn openbaar er zijn dus geen eigen plekken.

Alle nieuwbouwprojecten in de Waalsprong worden aangesloten op de stadverwarming. Meer informatie hierover vind je hier: Stadsverwarming | Milieuvriendelijk en comfortabel | Vattenfall  en hier Nijmegen - Stichting Warmtenetwerk.

In fase 3 van Blent bieden wij 23 koopwoningen aan. Aangrenzend aan dit project gaat woningcorporatie Talis circa 34 sociale huurwoningen en circa 90 sociale huurappartementen realiseren. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Talis.

In fase 3 van Blent zijn er diverse opties (woonwensen) mogelijk. Welke dat precies zijn vind je terug in de woonwensenlijst op de downloadpagina vanaf de start verkoop op 26 oktober om 12.00 uur.

In de gemeente Nijmegen geldt een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen onder de NHG grens van €405.000,- . De spelregels voor de zelfbewoningsplicht vind je op de website van de gemeente Nijmegen (klik op de link). Zelfbewoningsplicht - Dossiers - Over de gemeente - Gemeente Nijmegen.

Voor de woningen in Fase 3 geldt geen zelfbewoningsplicht omdat de VON prijzen boven de NHG grens liggen.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je kosten voor het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van je woning.

Dit is de datum vanaf wanneer je als koper rente verschuldigd bent. Deze datum wordt genoemd in de hoera-brief.

De aanvullende rente is de rente die je betaalt vanaf het moment van overeenkomen tot de datum van transport bij de notaris. De aanvullende rente is fiscaal aftrekbaar en wordt ook wel transportrente genoemd.

Wanneer aan de opschortende voorwaarden is voldaan en we starten met de bouw, ontvang je een hoera-brief. In deze hoera-brief staat de peildatum voor en hoogte van de bouwrente aangegeven. De bouwrente is letterlijk de rente die je tijdens de bouw van je nieuwe woning dient te betalen. Als je later in het traject de woning koopt, ben je de bouwrente verschuldigd tot de datum van tekenen. De bouwrente is niet fiscaal aftrekbaar.

Zodra aan de opschortende voorwaarden* voldaan is en we weten wanneer de bouw gaat starten, ontvang je van Heijmans een aangetekende brief ‘Ingangsdatum voorbehoud financiering’. Dit is het moment waarop je financiële voorbehoud ingaat en je je hypotheek rondmaakt. De hypotheekakte zelf teken je tijdens het transport bij de notaris.

Natuurlijk is het mogelijk om al eerder aan de slag te gaan met het regelen van je hypotheek. Dit kan vanaf het moment dat de KAO getekend is. Je hypotheekadviseur kan vanaf dat moment al hypotheekoffertes bij de bank opvragen. Deze zijn echter maar een bepaalde tijd geldig en er zijn vaak kosten verbonden aan de verlening ervan.

* Onder de opschortende voorwaarden verstaan we de voorwaarden voordat gestart mag worden met de bouw. Hieronder vallen o.a. de omgevingsvergunningen, het voorverkooppercentage en de planacceptatie SWK.

Het hebben van dubbele woonlasten valt niet te voorkomen bij de koop van een nieuwbouwwoning. Totdat je nieuwbouwwoning klaar is moet je immers ergens anders wonen. In deze periode betaal je naast de bouw van je nieuwe woning, ook voor je huidige onderkomen. Hoe groot de dubbele lasten zijn, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Wanneer je de hypotheek niet rond krijgt binnen de termijn van 2 maanden (het financieringsvoorbehoud), kun je de koop kosteloos ontbinden. In dat geval moet je wel een verklaring van een bank overleggen waarin staat dat je de financiering niet rond krijgt.

In tegenstelling tot een bestaande woning, koop je een nieuwbouwwoning vrij op naam. Hierdoor worden bepaalde kosten niet in rekening gebracht (zie ook: Wat betekent ‘vrij op naam’?). Daarnaast heb je bij een nieuwbouwwoning in de eerste jaren nauwelijks onderhoudskosten. Doordat nieuwbouwwoningen goed geïsoleerd zijn, woon je energiezuinig. Dit scheelt energiekosten!

Het opschortingsrecht houdt in dat je als koper het recht hebt om de betaling van de laatste 5% van de aanneemsom uit te stellen, totdat alle eventuele opleverpunten zijn opgelost. Heijmans stelt hiervoor een bankgarantie van 5%. Je betaalt als koper dus van tevoren wel 100% van de aanneemsom aan Heijmans.

Hoe graag je de woning ook wilt, de koop (met bijkomende kosten) moet financieel wel haalbaar zijn. We adviseren je daarom vroegtijdig je financiële situatie in kaart te brengen en financieel advies in te winnen. Hiervoor kun je zelf een online check doen of een afspraak maken met een hypotheekadviseur. Een hypotheekadviseur kan vrijblijvend een haalbaarheidscheck voor je uitvoeren.

Tijdens de bouw van jouw nieuwe woning betaal je de aannemer in termijnen voor het werk dat hij verricht, de aanneemsom. De termijnen zijn gekoppeld aan de voortgang van de bouw. In de koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) staat precies binnen welke termijnen je moet betalen. Is de bouw al gestart op het moment dat je de woning aankoopt? Dan betaal je bij de notaris ook direct de reeds vervallen termijnen, eventuele bouwrente en aanvullende rente (transportrente).

De eerste termijn, bestaande uit de grondkosten, betaal je tijdens het transport (het tekenen van de leverings- en hypotheekakte) bij de notaris. Je kunt betalen uit eigen middelen of de factuur doorsturen naar je hypotheekverstrekker.

Wanneer je een woning koopt moet je rekening houden met extra kosten, zoals de advies- en notariskosten bij het afsluiten van de hypotheek. Ook kunnen gewenste meerwerkopties (die niet in de KAO opgenomen zijn) extra kosten met zich meebrengen. Uiteraard zal de inrichting en afwerking van je nieuwe woning ook geld kosten. Bij oplevering van je nieuwbouwwoning kun je door een onafhankelijke partij een opleveringskeuring laten uitvoeren. Tijdens deze keuring zal een bouwkundige kijken of er sprake is van gebreken. Deze keuring brengt extra kosten met zich mee.

Wanneer je een nieuwbouwwoning ‘vrij op naam’ (v.o.n.) koopt, neemt de verkopende partij de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening. Het gaat om de overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. Als koper hoef je deze dus niet te betalen! Wat er wel onder de vrij op naam-prijs valt zijn de grondkosten, aanneemsom (inclusief eventuele KAO-meerwerkopties), de eventuele bouwrente en aanvullende rente (transportrente).

Dit is de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Kijk op www.swk.nl voor meer informatie.

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van Woningborg.

Alle woningen worden gebouwd onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat jouw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Kijk voor meer informatie op www.woningborg.nl.

Door je op de website aan te melden voor de nieuwsbrief. Wij versturen regelmatig nieuwsbrieven om geïnteresseerde op de hoogte te houden van project Blent.

Na het (online) ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Overleg dit altijd met de makelaar of jouw adviseur. Zodra de opschortende voorwaarden uit de koop-/aannemingsovereenkomst verlopen zijn en de (start) bouw is afgekondigd kun je het beste jouw woning verkopen.

Fase 3

De prognose is dat de woningen medio oktober 2025 worden opgeleverd. Dat betekend dat de bouw ongeveer 1 jaar zal gaan duren.

Fase 2

De prognose is dat de woningen medio mei 2025 worden opgeleverd. Dat betekent dat de bouw ongeveer 1 jaar zal gaan duren.

Fase 1

De prognose is dat de woningen eind 2024 worden opgeleverd. Dat betekent dat de bouw ongeveer 1 jaar zal gaan duren.

Fase 2

De prognose is dat de woningen medio mei 2025 worden opgeleverd.

Fase 1

De prognose is dat de woningen eind 2024 worden opgeleverd.

Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt de bouwer opdracht om het project te bouwen. De bouw van de woningen in Blent fase 1 start vooralsnog gepland voor eind 2023. Voor fase 2 geldt hiervoor medio mei - juni 2024. De prognose voord de start bouw voor Fase 3 is oktober 2024, de oplevering staat gepland in de zomer van 2025.

Een optie is een periode dat de woning voor jou is gereserveerd. Je spreekt met de makelaar een specifieke periode af. In de praktijk omvat dit enkele weken. In deze periode kan je nadenken over de aankoop. Je hebt nog alle tijd om je vragen te stellen. Een optie is dus vrijblijvend, alleen heb je het voordeel dat de woning in de tussentijd aan niemand anders kan worden verkocht.

De toewijzingsprocedure voor dit project vind je hier.

Alles weten over nieuwbouw? Kijk op Heijmansnieuwbouw.nl. Jouw hulp bij het kopen van een nieuwbouwhuis.