Sluitsteen van Hof van Holland.

5 vragen over het stedenbouwkundig plan

Tussen boomgaard, station Nijmegen Lent en het ‘Hart van de Waalsprong’ komt Blent. In een langgerekt gebied laten wonen, werken en verblijven zich op een prettige manier mengen. Bert Dirrix en Thijs Kieboom van het Eindhovense bureau diederendirrix achitectuur & stedenbouw zien Blent als een ‘sluitsteen van Hof van Holland’. Ze beantwoorden vijf vragen over de uitwerking van het stedenbouwkundig plan.

1. Wat is de visie achter de stedenbouwkundige visie?

“Het idee is om met dit project Hof van Holland te adresseren”, legt Bert uit. “Als je uit station Nijmegen Lent loopt, ben je in ‘het centrum’ van Nijmegen Noord. De Gemeente Nijmegen heeft voor Hof van Holland een sterk stedenbouwkundig patroon bedacht, dat past bij een centrumgebied. Samen met de gemeente hebben we, binnen de kaders van het stedenbouwkundig plan, rondom het station een andersoortig plan gemaakt. De prachtige boomgaard en het stationsplein maken dat je er automatisch een open gebied van wilt maken. Zo ontstond het idee om de woningen rond het station als scherven in de ruimte te leggen. Een ensemble van woongebouwen met verschillende posities en alzijdige gevels. De overgang naar de grondgebonden woningen aan de zuidkant met tuinen en binnenhoven geeft het stedenbouwkundig plan tegelijk een dorps, rustig karakter.”

“De kunst was om vanuit de vrije vorm van de woongebouwen bij het station, met veel openbare ruimte tussendoor, aansluiting te zoeken met de strakke straatprofielen van het winkelhart”, vult Thijs aan. “Er moet een zekere verbinding ontstaan. Ook met de grondgebonden woningen. Zo plaatsen we de hogere woongebouwen op een voetstuk. Het bredere profiel op maaiveld niveau volgt de bestaande straatprofielen. Het gebied tussen de gebouwen wordt voor een stationslocatie atypisch met veel groen. Deze parkachtige omgeving maakt het plan leefbaar en geeft het een uitzonderlijke kwaliteit.”

2. Wat maakt deze locatie bijzonder?

Voor Bert zijn dat een viertal zaken. “De nabijheid van het station, het winkelcentrum, de boomgaard en de Spiegelwaal als verlengde achtertuin. Ik denk dat veel mensen zich niet realiseren wat voor een kwaliteiten deze plek heeft. Begrijpelijk, want nu is het gewoon een stuk braakliggend terrein zonder profiel en karakter. Het fietspad met fietsbrug ‘t Groentje wordt landschappelijk ingepast en loopt dwars door het plan. Je slingert straks met je fiets op hoogte tussen de gebouwen door. Dat geeft een fantastisch perspectief.”

Het toekomstige stedelijke karakter en de goede fiets- en openbaar vervoersvoorzieningen maken het voor Thijs een unieke plek. “De levendigheid die dit met zich meebrengt, op korte afstand van de rust en ruimte van de boomgaard en het meer dorpse karakter van de omliggende woongebieden, is bijzonder. Als bewoner en bezoeker ervaar je straks de overgang van stedelijke dynamiek in de openbare ruimte naar openheid en rust richting de grondgebonden woningen.”

3. En hoe zit dat met parkeren?

“Het openbaar gebied rond de woningen bij het station wordt autovrij”, legt Thijs uit. “Op de begane grond lopen private buitenruimtes over in het publieke domein. Aan de pleintjes en straten liggen de entrees van de woongebouwen en de tuin krijgt een semipubliek karakter. Het wordt een hele fijne plek om te verblijven. De auto is hier niet dominant. Hierdoor ontstaat een totaal andere dynamiek. Het krijgt een atmosfeer waar je graag onderdeel van wilt zijn. Overigens kunnen de bewoners hun auto parkeren in het bovengrondse parkeerhuis dat naast het station wordt gebouwd. Dit wordt een gebouw met groene gevels waar ook een grote fietsenstalling in komt voor treinreizigers. De bewoners van de grondgebonden woningen parkeren de auto zoveel mogelijk in de binnenhoven, zodat er aan de voorzijde weinig blik op straat te zien is.”

4. Hoe zijn thema’s als duurzaamheid en natuurinclusiviteit in het plan verwerkt?

Bij alle vastgoedprojecten van Heijmans staat een gezonde leefomgeving centraal. “Een fijn uitgangspunt”, zegt Bert. “In Blent proberen we zoveel mogelijk ruimte over te houden voor groen. Groen is goed voor de waterberging, het beschermt tegen hittestress en het is prettiger leven met zicht op groen. In de woongebouwen worden maatregelen genomen voor natuurinclusiviteit. De verschillende daktuinen op hoogte krijgen een eigen karakter, met type beplanting dat past bij de vogels, vleermuizen en insecten die we willen aantrekken. In de gevels treffen we voorzieningen om te nestelen en te schuilen. Dat geldt ook voor de binnenhoven en tuinen van de grondgebonden woningen. Dit soort maatregelen zijn vanaf de start al onderdeel van het ontwerp.”

Voor Thijs was hierbij de bezonning een belangrijk aandachtspunt. “Gebouwen en stenige buitenruimtes warmen op in de zon en dat zorgt voor hittestress. Tot voor kort was een terras of tuin op het zuiden een unique selling point. Dat is met de warmere zomers anders geworden. Nu is er meer aandacht voor verkoelende plekken met groen, schaduw en een andere oriëntatie ten opzichte van de zon. Ook het snel afvoeren van regenwater is geen vanzelfsprekendheid meer. We willen regenwater langer vasthouden in het plan en op een natuurlijke manier in de bodem laten zakken. Woningen en tuinen spelen hier een belangrijke rol in.”

5. Wat maakt jullie trots?

Voor Thijs is dat het silhouet van het totale ontwerp. “Er is een gebalanceerd en evenwichtig plan ontstaan, bestaande uit hoge en lage treden. De volumes van de woongebouwen gaan we verder verfijnen. Het ontwerp van Hilberink Bosch Architecten voor de eerste fase met grondgebonden woningen is heel mooi afgestemd op de identiteit van het totale plan. Ook het idee van de gelaagdheid in de openbare ruimte met ontsloten tuinen en private ruimtes is goed uitgewerkt.”

 

Bert is vooral trots dat het gelukt is om Blent te karakteriseren met veel groen. “Het wordt een hartstikke vriendelijke omgeving. En dat is vaak een hele kunst bij stationsomgevingen met veel steen, infrastructuur en ‘veel gedoe’.”