Verbonden in Blent.

5 vragen aan het ontwikkelteam van Heijmans

Blent wordt een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar je verbonden bent. Projectontwikkelaar Yvonne Loos, Wilko de Kruif en commercieel manager Joost van den Broek van Heijmans lichten met trots toe waar de ontwikkeling van Blent staat. 

 

1. Wat maakt Blent zo’n bijzonder project?

Voor Joost is dat de unieke ligging. “De Waal, station Nijmegen-Lent, het nieuwe winkelcentrum en de stad Nijmegen zijn letterlijk om de hoek. Het is een echte hub-locatie; nice to stay in, easy to go out. We zien Blent als één gebiedsontwikkeling met verschillende type woningen. Een wereld met hoogbouw en dynamiek bij het station en een wereld met gezinswoningen en rust aan de zuidkant. Deze werelden gaan met elkaar blenden. De kersenboomgaard in het midden is de verbindende factor. Er zijn specifieke architectenbureaus gekozen die er hun signatuur aan hebben gegeven. Het wordt echt een bijzonder stukje woonomgeving.”

Stedewijks noemt Yvonne het ook wel. “Een wijkje in de stad. Het dorpse van Lent is er wel een beetje vanaf met de ontwikkeling van het nieuwe centrum Hof van Holland. Maar toch wil je het project ook dorps aan laten voelen. Gemoedelijk en kindvriendelijk. Stads wonen met iets meer ruimte en een centrum op loopafstand. De gekozen kwaliteit in de architectuur van de woningen past perfect in deze omgeving.”

2. Waar staan we in het ontwikkelproces?

“Het plan wordt gefaseerd gebouwd, met in de eerste fase de grondgebonden woningen”, aldus Joost. “Dat zijn 120 stadse rijwoningen, verdeeld over meerdere blokken. Dat doen we omdat we zien dat aan gezinswoningen nog steeds veel behoefte is in Nijmegen-Noord. Deze woningen liggen het dichts tegen de Spiegelwaal aan. Richting het tweede kwartaal van 2023 starten we met de verkoop. Dat doen we blok voor blok, van zuid naar noord. De woontorens bij station Nijmegen-Lent zijn als laatste aan de beurt. Deze ontwikkeling zit nog in de ontwerpfase.”

“Momenteel zijn er al voorbereidende werkzaamheden bezig op de locatie”, vult Wilko aan. “De gemeente start medio dit jaar met het bouwrijp maken van de grond. Ondertussen zijn we als Heijmans druk met het aanvragen van de bouwvergunning. Dat is nog best spannend, want een project als dit moet aan veel regels voldoen. Maar die uitdaging gaan we graag aan.”

3. Er is veel aandacht voor diversiteit in woningen. Waarom is dat?

“Wij vinden het belangrijk dat verschillende mensen in dezelfde buurt wonen. De juiste mix is goed voor de sociale cohesie. Vandaar ook de naam Blent”, zegt Joost. “Het is een mengelmoes van huur en koop, klein en groot, gezinswoning en appartement. Zo komen er wat kleinere woningen voor starters, ruimere woningen voor gezinnen en (sociale) huurappartementen voor een brede doelgroep. Alles zit erin.”

“Dat is niet alleen een nadrukkelijke wens vanuit de gemeente Nijmegen”, aldus Yvonne. “Het is voor ons ook een belangrijk uitgangspunt geweest. Als bewoner moet je wooncarrière kunnen maken binnen je eigen wijk. Het moet een plek zijn waar je je thuis voelt. Dat kan alleen als je differentieert in het aanbod.”

 

4. Dus thuis is meer dan een huis?

“Absoluut’, zegt Wilko. “Natuurlijk willen we ook gewoon mooie woningen maken waar je over een paar jaar langs loopt en denkt; verdorie dit is wel heel goed gelukt. Thuis ben je in een prettige woonomgeving waar de openbare ruimte ook kwaliteit heeft. Waar het groen is, waar kunst te vinden is en waar kinderen op straat kunnen spelen. Een plek om te ontmoeten. Een gezonde leefomgeving. Daar gaan we samen met de gemeente het maximale uithalen. Als die kwaliteit goed is, dan heb je over 25 jaar nog steeds een gewilde wijk. Misschien nog wel gewilder dan nu. Hoe we de totale wijk ontwikkelen is belangrijker dan hoe we een huis bouwen. Kijk maar naar de betere wijken in je eigen omgeving, daar staan nauwelijks ‘slechte’ huizen.”

5. Wat maakt jullie trots?

“Als bewoners straks trots vertellen over de plek waar ze wonen, dan ben ik ook trots”, zegt Joost. “Op een bepaalde plek willen wonen is iets heel persoonlijks. Je identificeert je met de plek en wilt er eigenlijk nooit meer weg. Als anderen precies weten waar die plek is en er graag naar toe gaan, dan hebben we het goed gedaan.”

Yvonne is vooral trots op de kwaliteit van de wijk. “In de huidige markt staan wij soms voor enorme uitdagingen. In samenwerking met de gemeente hebben we de plannen altijd goed kunnen aanpassen, zonder kwaliteit te verliezen. Dat zien we wel eens anders.”

“Er wordt lof uitgesproken over Blent en eigenlijk willen we het nog mooier maken”, besluit Wilko. “Maar het is al een hele uitdaging om dit ambitieniveau vast te houden. Er zit veel creativiteit in het team. De architecten hebben zich goed verdiept en zijn echt op zoek gegaan naar verbijzondering. Daarmee kunnen we in ieder geval garanderen dat het een hele diverse wijk gaat worden.”